Yvo Spelregels

Het doel van het spel Yvo is om zinnen te vormen op het spelbord met behulp van de woordentegels die op het spelersplankje liggen. Spelers krijgen punten op basis van het type woord dat ze neerleggen in alle (zins)richtingen waarbij hun woord aansluit.

Spelbord

 • Het spelbord is 27 bij 27 groot en heeft in totaal 729 vakken.
 • Spelers proberen per beurt een zin te vormen door nieuwe woorden aan te sluiten bij zinnen die al op het bord liggen. Er moet daarmee een nieuwe zin gevormd worden van minimaal 2 woorden.
 • Zowel op het spelbord als op het plankje worden woorden uitgesproken door erop te tikken en met twee vingers tikken roept de definitie op.

Tegelvoorraad

 • Elke speler heeft een eigen plankje waarop 7 tegels met woorden liggen. Iedere tegel bevat één woord. Er zijn ook lege tegels, de zgn. joker, waarmee een speler zelf een woord kan ingeven.
 • Per beurt worden er nieuwe tegels getrokken uit de gezamenlijke voorraad die per spel beschikbaar is en varieert naar gelang het aantal spelers (bij twee spelers is dat bijv. 38 tegels per spel). Yvo’s totale woordenschat bevat bijna 1500 woorden (vervoegingen en tijd meegerekend) getrokken uit een grote database met een miljoen Nederlandse woorden.

Nieuw spel

 • Een spel begint door in Yvo een nieuw spel aan te maken waarbij tussen de twee en negen spelers worden geselecteerd. Het is ook mogelijk om Yvo solo te spelen.
 • Hierna wordt voor elke nieuwe speler een profiel ingesteld, waarbij een naam en een afbeelding (een dier) wordt gekozen. Het is ook mogelijk om een al bestaande speler te kiezen.
 • Daarna start het spel.

Spelverloop

 • Om de beurt legt elke speler een nieuwe zin neer op het spelbord met woorden vanuit zijn plankje. Als deze woorden horizontaal en verticaal aansluiten bij eerder gelegde woorden kunnen er zo meerdere zinnen tegelijk worden neergelegd.
 • Bij de eerstvolgende beurt worden lege plekken op een plankje opnieuw aangevuld.
 • Als de tegelvoorraad niet meer voldoende is om voor elke speler een geheel plankje te vullen krijgen alle spelers nog één bonusbeurt waarbij de plankjes worden gevuld tot de voorraad op is. Dan eindigt het spel en is de speler met de meeste punten de winnaar.

Beurtverloop

 • Aan het begin van een beurt schuift de afbeelding van de speler die aan de beurt is naar de voorgrond. De speler kan nu een woordtegel naar het bord slepen om een zin te vormen van minimaal twee woorden. De speler moet alle tegels die hij (of zij) plaatst in eenzelfde horizontale of verticale lijn leggen. Daarnaast moet er minimaal één tegel aansluiten bij een reeds eerder gelegde zin.
 • Een speler kan ook woorden husselen, wisselen of resetten.
 • Als hij niets neer kan of wil leggen slaat hij zijn (of haar) beurt over met de pas knop.
 • Als hij klaar is met zijn beurt sluit hij af met de klaar knop. De spelers moeten nu samen per zin aangeven of ze vinden dat deze grammaticaal correct is. Als spelers van mening verschillen is het onderhandelen geblazen! Het is ook mogelijk om meer informatie over de grammaticaregels op te zoeken via ans.ruhosting.nl/e-ans.
 • Als alle zinnen goedgekeurd zijn worden deze door Yvo hardop uitgesproken en gaat de beurt over naar de volgende speler.

Hussel

Met de hussel knop kan de speler de volgorde van de woorden op zijn plankje veranderen, om zo inspiratie op te doen voor een mogelijke zin.

Wissel

Met de wissel knop kan de speler de woorden op zijn plankje omruilen voor andere. Hij bepaalt zelf hoeveel woorden hij om wil ruilen. Hij moet daarna wel direct passen en slaat dan zijn beurt over.

Reset

Met de reset knop kan de speler woorden die hij al op het bord had neergelegd in één keer weer naar zijn plankje terughalen. Hij kan dat ook doen door ze één voor één met de vinger terug te slepen.

Puntentelling

 • Aan het einde van een beurt worden de punten van de gelegde woorden bij elkaar opgeteld. Het aantal punten verschilt per type woord (bijv. werkwoord, bijwoord) en varieert van 1 tot 4.
 • Per woord wordt gekeken in welke richting het aansluit bij andere woorden. Alle punten van die horizontale en verticale rij worden meegeteld, dus ook van woorden uit eerdere beurten.
 • Elke aansluitende zin kan maar éénmaal punten opleveren, terwijl elk nieuw gelegd woord dus mogelijk dubbel punten oplevert.